สนใจติดต่อ
ภูมิพัฒน์ สิทธิโรจน์อมร
062-6179399 phumiphat.sit@gmail.com แผนที่
Share

 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018 ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกไทยธรรม และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “Thaidham Business Training สำหรับมือใหม่” โดย 3 วิทยากรมากความสามารถ ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ในหัวข้อ ผ่าแผนไทยธรรม สู่รายได้ 6 หลัก/เดือน โดย โคชอัครรัศมิ์ พุทธยะศิริ การตลาดสำหรับมือใหม่ โดย ดร. ทวี ควรผล และการตลาดแผ่นเดียว โดย ดร.อาริญา สาริกะภูติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ และต่อยอดให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด